3/25/2012

Bản chất thế gian - ĐĐ.Thích Chánh Định

Đăng một nhận xét


Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ bị xóa nếu:
.Sử dụng từ ngữ không có văn hóa
.Có chèn link quảng cáo hoặc spam