5/06/2012

Chánh Niệm về lời nói - ĐĐ.Thích Tâm Hải

Đăng một nhận xét
Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ bị xóa nếu:
.Sử dụng từ ngữ không có văn hóa
.Có chèn link quảng cáo hoặc spam