3/20/2012

Tu 1 ngày bằng ngoài 1 năm - ĐĐ.Thích Trí Huệ

Đăng một nhận xét


Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ bị xóa nếu:
.Sử dụng từ ngữ không có văn hóa
.Có chèn link quảng cáo hoặc spam