3/12/2012

Sám hối là 1 pháp tu - ĐĐ.Thích Trí Huệ - NEW 2012

Đăng một nhận xét


Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ bị xóa nếu:
.Sử dụng từ ngữ không có văn hóa
.Có chèn link quảng cáo hoặc spam