12/26/2011

Đức Phật với thời thuyết pháp đầu tiên và sau cùng - TT.Thích Đạt Đạo

Đăng một nhận xétĐăng nhận xét

Nhận xét sẽ bị xóa nếu:
.Sử dụng từ ngữ không có văn hóa
.Có chèn link quảng cáo hoặc spam